Vastuullisuus

Kuulumme Kiwa-Inspectan HSEQ-klusteriin ja noudatamme sen yhteisiä sääntöjä kaikessa toiminnassamme.

Kuulumme ylpeinä Kiwa-Inspectan HSEQ-klusteriin, joka on arvostettu organisaatio terveyden, turvallisuuden, ympäristön ja laadun alalla. Sitoudumme täysin klusterin yhteisiin sääntöihin ja ohjeistuksiin, jotka ohjaavat toimintaamme kaikissa tilanteissa.

man in gray t-shirt working remotely on a laptop

HSEQ-toimintaperiaatteet

Hongisto Oy on sitoutunut työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan kehittämiseen.

Hongisto Oy ottaa toiminnassaan huomioon sekä omien että ulkopuolisten työntekijöiden työturvallisuus, työnlaatu sekä toiminnan ympäristövaikutukset.

Turvallinen työympäristö on jokaisen työntekijän oikeus ja Hongisto Oy:n toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen kaikessa toiminnassa ehkäistäkseen työhön liittyviä vammoja ja terveyden heikentymistä.

Erityinen painoarvo on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Jokaisen nostotyön pohjana ovat asianmukaiset turvallisuusasiakirjat ja nostotyösuunnitelmat, jotka varmistavat sekä työtekijöiden, asiakkaiden ja ympäristön turvallisuuden. 

Toimintaan liittyvät ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusriskit arvioidaan ja vaaratekijät poistetaan ennen töiden aloittamista. Jokaisella työntekijällä on oikeus keskeyttää työ, josta voi aiheutua välitöntä tai vakavaa vaaraa hänelle itselleen tai ulkopuolisille henkilöille. Johdonmukaisesti toimien ja yhtenevin viestein jokainen vahvistaa työturvallisuuskulttuuria.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä ja vaatimuksia. Yrityksemme toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein minimoimalla toiminnan ympäristövaikutuksia, ehkäisemällä ympäristön pilaantumista, pienentämällä työturvallisuusriskejä sekä seuraamalla palveluiden laatua.

Vastuullisella toiminnalla vahvistamme luottamusta toimintaympäristössämme.

Toiminnan energiatehokkuutta parannamme sitoutumalla vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin, säännöllisillä energiakatselmuksilla sekä valitsemalla energiatehokkaampia ratkaisuja.

Hongisto Oy on käyttänyt vähäpäästöisempää NesteMyDieseliä jo usean vuoden ajan. 

Olemme vaihtaneet toimipisteemme valaistukset led lamppuihin ja huolehdimme tarkasti kaikkien jätteiden kierrätyksestä. CO2-päästömme ovat laskeneet 48% viimeisen 3 vuoden aikana.

Toiminnan vastuu ulottuu myös tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja muiden kumppaneiden toimintaan. Hongisto Oy seuraa aktiivisesti myös palveluntarjoajien toiminnan laatua erityisesti toiminnan vaikuttaessa ympäristöön, työturvallisuuteen sekä asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun. Merkittävimpien kumppaneiden vastuullinen toiminta varmistetaan tiiviillä yhteistyöllä.